Logo
Strona główna»Podstawowe informacje»Duchowieństwo parafii

Duchowieństwo parafii

Proboszcz

o. prot. Marek Ławreszuk

Wikariusze

o. mitrat Walenty Olesiuk

o. prot. Jan Karpiuk

o. prot. Piotr Kiryluk

Diakon

o. protodiakon Marian Romańczuk

Rezydent

o. mitrat Włodzimierz Cybuliński

Nadetatowy

o. diakon Mateusz Kiczko

Dyrygenci

protod. Marian Romańczuk - chór młodzieżowy

diakon Mateusz Kiczko - chór parafialny

Joanna Romańczuk - chór dziecięcy

Komentarze: (1)
Julita
Dlaczego pominięto wieloletniego byłego proboszcza o. Włodzimierza Cybulińskiego? Czyżby przeoczenie?

Zarys dziejów parafii

Dzieje parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sięgają 1989 roku.

więcej