Logo
Strona główna»Aktualności»Społeczny Komitet Budowy Pomnika Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
15-04-2017

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

W 2018 roku upłynie 120 lat od rozpoczęcia budowy i 80 lat od bezprawnej rozbiórki cerkwi - soboru Zmartwychwstania Pańskiego, przy ul. Sienkiewicza. Decyzja o rozbiórce świątyni była kontrowersyjna i spowodowała ogromną falę oburzenia prawosławnej ludności Białegostoku. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku została erygowana z myślą zachowania pamięci o tej nieistniejącej świątyni, tak by pamięć o niej przetrwała w młodej białostockiej parafii.

Świadomi odpowiedzialności za zachowanie pamięci o zburzonym Domu Bożym planujemy upamiętnić sobór Zmartwychwstania Pańskiego poprzez umieszczenie miniatury zburzonej świątyni na terenie naszej parafii. W tym celu, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, na zebraniu rady parafialnej w dniu 16 marca 2017 roku, powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Wstępne plany zakładają utworzenie miejsca pamięci o rozebranej świątyni, w której znajdzie się odlew makiety soboru. W ten sposób zarówno parafianie, jak i licznie odwiedzający cerkiew turyści będą mogli poznać historię parafii, jej historyczne korzenie i trudne losy Prawosławia na Podlasiu w okresie XX-lecia międzywojennego. Jedną z ważnych przyczyn, która zmusza nas do podjęcia trudu budowy pomnika, jest zakłamywanie historycznych faktów, które usprawiedliwiają bezprawną rozbiórkę. Współcześnie coraz częściej podawana jest informacja, że cerkiew na ul. Sienkiewicza była budowana jako upamiętnienie 300-lecia dynastii Romanowych, i że stanowiła symbol zaborcy. Naukowe badania historyków jednoznacznie wskazują, że cerkiew powstawała bez wsparcia władzy państwowej, za własne środki mieszkańców Białegostoku. Dowody zebrane z akt  procesowych mówią o aktywności białostoczan, którzy wpłacali swoje ofiary na konto parafii św. Mikołaja w celu budowy drugiej świątyni w mieście. Musimy podjąć działania, aby nie zapomnieć o nieistniejącym Domu Bożym, który był wznoszony przez naszych przodków. Powinniśmy uczcić ich trud włożony w zachowanie własnej wiary i tożsamości. To dzięki zaangażowaniu wielu prawosławnych mieszkańców Białegostoku udało się, w krótkim czasie, wznieść największą w owym czasie świątynię w mieście.

Upamiętnienie nieistniejącej cerkwi będzie naszym świadectwem wdzięczności pokoleniom naszych przodków i jednocześnie troską o zachowanie pamięci o prawosławnej historii tych ziem. Rozpoczynając od święta Paschy Chrystusowej, od dnia triumfu Chrystusa nad śmiercią i grzechem, rozpoczynamy gromadzenie środków na realizację pomnika. Tym samym prosimy Was, Bracia i Siostry, o wsparcie wysiłków komitetu i dołożenie cegiełki do dzieła upamiętnienia soboru Zmartwychwstania Pańskiego. Licząc na Wasze wsparcie tego ważnego przedsięwzięcia, serdecznie prosimy o pomoc oraz rozpowszechnienie tej informacji wśród najbliższych.

Sobór przy ul. Sienkiewicza miał być świątynią, która zaspokoiłaby duchowe potrzeby wszystkich białostoczan. Z tego powodu chcemy aby budowa pomnika – miniatury nieistniejącej cerkwi, zaangażowała i zachęciła do pomocy wszystkich prawosławnych mieszkańców Białegostoku. Ofiarodawców prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio w cerkwi lub o przelewy na konto parafii.

 

Dane do przelewu:

• Parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku,

• 15-667 Białystok, ul. Sikorskiego 9,

• nr konta: 11 1020 1332 0000 1802 0026 1214 (PKO BP S.A.)

• z dopiskiem: na pomnik cerkwi.

 

W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku
prot. Marek Ławreszuk

Komentarze: (0)

Zarys dziejów parafii

Dzieje parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sięgają 1989 roku.

więcej