Logo
Strona główna»Aktualności»Niedziela Antypaschy święto parafialne.
26-04-2017

Niedziela Antypaschy święto parafialne.

 

Niedziela Antypaschy święto parafialne.

22 i 23 kwietnia jedna z najmłodszych białostockich parafii przeżywała bardzo radosne chwile. Zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją pierwsza sobota i niedziela po Zmartwychwstaniu na stałe wpisały się do kalendarza liturgicznego cerkwi w Polsce. To bowiem wierni z trzech tutejszych osiedli Słonecznego Stoku, Zielonych Wzgórz oraz Leśnej Doliny i ich goście przybywają tłumnie do Woskresieńskiej cerkwi , aby podzielić się paschalną radością z duchownymi, parafianami i wszystkimi zgromadzonymi. Już w sobotnie popołudnie odczuwalny jest ten wyjątkowy nastrój , który tchnie wszystkich zgromadzonych atmosferą tajemniczej nocy paschalnej. Wyjątkowo piękne nabożeństwo całonocnego czuwania przy zapalonych świecach z ogniem błahodatnym, modlitewny nastrój ojców celebrujących Bożą służbę i modlitewny śpiew chóru pod dyrekcją ks. diakona Mateusza Kiczko powodują, że nabożeństwo mogłoby trwać jeszcze bardzo długo, aż  powiedzielibyśmy słowami apostołów z Taboru Hospodi kak charaszo nam zdie byti ...Ojcowie duchowni pod przewodnictwem naszego drogiego gościa ojca archimandryty Tymoteusza z Monasteru św. Dymitra w Sakach oraz inni zacni goście, ojcowie :z sąsiedniej parafii św. Jana Teologa ks. proboszcz Marek Wawreniuk, z Zaścianek ojciec Andrzej Misiejuk, wykładowca warszawskiego seminarium duchownego ojciec Andrzej Kuźma i miejscowi duchowni z ojcem proboszczem Markiem Ławreszukiem zakończyli już nabożeństwo.

Nastaje czas nocy , czas poranku i zastanawiamy się co miłosierny Bóg ześle nam w dzień prazdnika.

W drugą Niedzielę po święcie Paschy, zwaną Niedzielą Antypaschy lub Niedzielą o Tomaszu, do świątyni przybywają zacni i długo oczekiwani goście Jego Ekscelencja  Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub gospodarz uroczystości i jego i nasz gość Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz. Powitanie przez duchownych, młodzież z bractwa, komitet cerkiewny  oraz ks. proboszcza Marka Ławreszuka w świątyni parafialnej i po chwili rozpoczyna się Boska Liturgia. Dwóch hierarchów, kilkunastu kapłanów, czterech diakonów, dwa chóry dziecięcy pod dyrekcja matuszki Iwony Romańczuk oraz młodzieżowy z ojcem Marianem Romańczukiem wspólnie rozpoczynają najważniejsze nabożeństwo, które jest duchowym przeżyciem dla wszystkich zgromadzonych w świątyni. Ojciec archimandryta Andrzej  supraskiej błahowieszczenskoj ławry wygłasza słowa Błagosłowiernno Carstwo ...Setki wiernych przybyłych na nabożeństwo w skupieniu wsłuchują się w teksty modlitw oraz przepiękne i głęboko duchowe teksty śpiewów.

Podczas Liturgii Władyka Jakub, za zasługi dla Cerkwi, podniósł do godności protoijereja ks. Michała Czykwina, a ks. Adama Jakuca nagrodził prawem noszenia kamiławki. Głośne i radosne Aksios - Godzien jest rozniosło się po całej świątyni z ust Władyki Jakuba, duchownych i chóru. Natomiast Biskup Paisjusz w okolicznościowym kazaniu zwrócił się do wiernych z prośbą, aby nigdy nie zapominali o swoich korzeniach, która oparte są na wierze w Zmartwychwstanie Chrystusa.

Nabożeństwo powoli zmierza ku końcowi, w tle słychać przepiękne pieśni paraliturgiczne paschalne , które swymi ustami wyśpiewują najmłodsi uczestnicy Liturgii dzieci z chóru dziecięcego, wielu uczestników mistycznej wieczerzy przyjmuje Najświętszy Sakrament Eucharystii.

Podczas paschalnej procesji wokół świątyni dostojni hierarchowie poświęcili krzyż upamiętniający powstanie parafii. Na zakończenie uroczystości ze słowami paschalnymi do zgromadzonych zwrócili się goście Jego Ekscelencja  Najprzewielebniejszy Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub i po nim z podziękowaniami zwrócił się nowy proboszcz parafii na białostockim osiedlu Słoneczny Stok ks. Marek Ławreszuk. Który wyraził ogromną wdzięczność Biskupom za przybycie i przewodniczenie parafialnym uroczystościom, a parafianom za liczne przybycie pomimo niesprzyjającej aury.

Chrystos woskresie Woistinu Woskresie

 

Komentarze: (0)

Zarys dziejów parafii

Dzieje parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sięgają 1989 roku.

więcej