Logo
Strona główna»Aktualności»Zaproszenie na świeto św.Jana Kormianskiego
24-05-2017

Zaproszenie na świeto św.Jana Kormianskiego

OGŁOSZENIE

 

We środę 31 maja o godzinie 8.00 w cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku  zostanie odprawiona Święta Liturgia ku czci Św. Jana Kormiańskiego oraz molebień przed ikoną z cząsteczką relikwii Świętego. W bieżącym roku przypada 180 rocznica urodzin świętego oraz 100 rocznica jego błogosłowionej śmierci.

 

Święty Jan z Kormy urodził się 8 października 1837 r. we wsi Streszin w rodzinie wiejskiego duchownego Jana Gaszkiewicza. Od wczesnego dzieciństwa młody Jan pomagał ojcu w cerkwi. W wieku 18 lat Jan podjął naukę w Seminarium Duchownym w Mohylewie. Po jego ukończeniu został nauczycielem katechezy w szkółce parafialnej. Tam spotkał przyszłą żonę, Marię - córkę duchownego. Na początku 1862 r. ożenił się i od razu złożył podanie o wyświęcenie na kapłana. Święcenia otrzymał już 11 lutego tego samego roku i został skierowany do wsi Szerstin. Swą posługę duszpasterską rozpoczął w tamtejszej, cerkwi Narodzenia Matki Bożej. W Szerstinie o. Janowi urodziło się czworo dzieci: trzech synów - Michał, Ignacy i Szymon oraz córka Tatiana. Pod wpływem swego ojca w późniejszym okresie wszystkie w różny sposób były zaangażowane w życie Cerkwi. W 1876 r. kapłan wraz z rodziną przeniósł się na nową parafię do wsi Ogorodni niedaleko Homla. Tutaj w pełni rozwinęły się zarówno jego zdolności duchowe jak i zamiłowanie do pracy. Wiele czasu poświęcił na remont cerkwi i innych budynków parafialnych. Nieustannie praktykował przy tym modlitwę Jezusową. W Ogorodniej Bóg obdarzył małżeństwo kolejnymi dziećmi: córką Anną i synami Platonem i Janem. Po narodzinach ostatniego syna o. Jan udał się w wymarzoną pielgrzymkę do Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, która miała w jego życiu przełomowe znaczenie. Miejscowi starcy błogosławili go na prowadzenie życia monastycznego. Kapłan zupełnie zaprzestał jedzenia mięsa, a w środy i piątki ograniczał się do spożywania po wieczornym nabożeństwie prosfory, którą popijał niewielką ilością wody. Podczas wielu lat życia w Ogorodni za pracę władze cerkiewne wielokrotnie nagradzały o. Jana. W 45 rocznicę pracy duszpasterskiej otrzymał on godność protoprezbitra, a pięć lat później Order Św. Włodzimierza. Wtedy też, w wieku 75 lat, odszedł na emeryturę, przekazując opiekę nad parafią swemu najmłodszemu synowi. Działalność duszpasterska o. Jana była jednym wielkim nawoływaniem ludzi do miłości bliźniego i pokuty. Sam starał się być najlepszym przykładem głoszonej nauki - czym mógł pomagał ubogim, szczególnie wdowom i sierotom, nie posiadając żadnej własności, gorliwie pościł, do końca swych dni mieszkał w należącym do parafii niewielkim, starym domku, długie godziny, szczególnie nocą, spędzał na modlitwie, a jego ulubioną była cicha modlitwa serca - modlitwa Jezusowa. Słowa wypowiadane przez o. Jana miały często charakter proroczy. Przepowiedział m.in. „morze krwi", które rozleje się na Rosję, po śmierci cara Mikołaja II, okoliczności własnej śmierci oraz pośmiertne losy swego ciała. Po śmierci wsławił się też tym, iż przybywający na jego grób wierni, proszący o wstawiennictwo przed Bogiem w swych smutkach i chorobach, często otrzymywali pocieszenie. O. Jan zmarł jesienią 1917 roku.

Ikona z relikwiami została przewieziona do naszej cerkwi przez ojca Walentego Olesiuka jako dar ówczesnego namiestnika Stefana obecnego biskupa Homelskiego i Żłobińskiego.

Komentarze: (0)

Zarys dziejów parafii

Dzieje parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sięgają 1989 roku.

więcej