Chóry

Chór parafialny

Chór parafialny funkcjonuje nieprzerwanie od początków istnienia parafii. Aktywnie uczestniczy w życiu liturgicznym, śpiewając przeważającą część sprawowanych w niej nabożeństw. Na przestrzeni lat z chórem pracowało wielu dyrygentów. W październiku 2019 dokonano połączenia znacznej części składu chóru młodzieżowego z chórem parafialnym. Od stycznia bieżącego roku chór prowadzi Dawid Jakubowski. Próby odbywają się w soboty po nabożeństwie całonocnego czuwania.

Dawid Jakubowski – absolwent filologii rosyjskiej oraz Szkoły Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych w Hajnówce. Od lat młodzieńczych śpiewał w chórze młodzieżowym hajnowskiego Soboru Świętej Trójcy. W latach 2017-2019 pełnił funkcję dyrygenta-psalmisty w parafii Zaśnięcia Matki Bożej w Boćkach, a następnie od czerwca do września 2019 w Krynoczce (parafia w Dubinach).

Chór młodzieżowy

Chór młodzieżowy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku istnieje od 1989 roku. Jego skład zasila białostocka młodzież skupiona wokół świątyni na Słonecznym Stoku. Od 1999 roku z chórem młodzieżowym pracował ks. Marian Romańczuk, regularnie uczestnicząc w życiu liturgicznym parafii oraz zdobywając z zespołem nagrody na międzynarodowych festiwalach  m.in. w Hajnówce, Grodnie i Terespolu. Zespół ma na swoim koncie płytę CD „Akatyst św. hierarchy i cudotwórcy Nektariusza” oraz rejestrację materiału jutrzni Paschalnej na potrzeby TVP i wieczerni paschalnej na potrzeby Polskiego Radia. Od września 2019 roku zespół prowadzi lektor Miłosz Bogić. W październiku minionego roku w parafii przeprowadzono pokoleniową wymianę chórzystów. W chórze młodzieżowym pozostawiono uczniów szkół średnich, studentów oraz osoby do lat 30 o stosunkowo małym doświadczeniu ze śpiewem cerkiewnym. Zespół sprawuje posługę podczas porannych niedzielnych liturgii oraz jednego całonocnego czuwania w miesiącu. Próby odbywają się po nabożeństwach i są ukierunkowane na naukę 8 tonów cerkiewnych oraz emisji i higieny głosu.

Miłosz Bogić – reżyser dźwięku, dyrygent chóralny, lektor PAKP. Ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasach prof. Krzysztofa Kusiela-Moroza (dyrygentura) i prof. Andrzeja Bohdanowicza (reżyseria dźwięku w filmie i telewizji). Od najmłodszych lat związany
z chóralistyką, szczególnie ze śpiewem cerkiewnym. Uczestnik Letniej Szkoły Muzyki Cerkiewnej „Korneliju u spomen”, Sremskie Karłowice – 2008/09 (Serbia) oraz Akademii Prawosławnej Muzyki, Sankt Petersburg – 2015. Dyrygent Chóru Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko Gdańskiej w latach 2010-2012. Uczestnik licznych festiwali chóralnych Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej (2010, 2011, 2014), „Kolożskij Błagowiest” Grodno, Białoruś (2015), „Proswititiel” Wałaam, Rosja (2015), Cantio Lodziensis i Grand Prix Polskiej Chóralistyki (2018) Postrzyżyny lektorskie otrzymał z rąk J.E. Abp. Jakuba w święto Antypaschy 2015 roku. Założyciel i dyrygent zespołu muzyki cerkiewnej muzyka.cerkiew.pl, działającego od 2016 roku przy Wydziale Dyrygentury Chóralnej UMFC. Reżyser licznych płyt CD z muzyką chóralną oraz wykładowca macierzystych wydziałów. Zawodowo zajmuje się głównie postprodukcją dźwięku w filmie.

Podczas szczególnych świąt roku liturgicznego, takich jak Zmartwychwstanie Pańskie, Niedziela o Tomaszu, Boże Narodzenia, Święto Ikony Matki Bożej Wszechkrólowej oraz św. Nektariusza z Eginy, chór parafialny i młodzieżowy łączą się przygotowując wspólny repertuar.

Chór dziecięcy

Chór dziecięcy angażuje w życie liturgiczne najmłodszych parafian. Chór śpiewa w czasie niedzielnych Boskich Liturgii sprawowanych o godz. 8. Pierwszą dyrygentką była matuszka Iwona Romańczuk, od 1 września 2019 roku funkcję tą pełni p. Aleksandra Pawluczuk. Próby chóru odbywają się w niedzielę po porannym nabożeństwie. 

Aleksandra Pawluczuk – dyrygentka chóru dziecięcego Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina Wydziału Instrumentalno–Pedagogicznego w Białymstoku Kierunku Instrumentalistyka w klasie fletu poprzecznego prof. Krystyny Gołaszewskiej oraz Kierunku Wokalistyka w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana oraz prof. Olgi Pasiecznik. Oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w licznych mistrzowskich kursach muzycznych doskonaląc swoje umiejętności w zakresie gry na flecie oraz śpiewu solowego, m.in. na Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Nowym Sączu, Letniej Międzynarodowej Akademii Muzyki Dawnej, Metodycznych Kursach Muzyki Dawnej w Warszawie. Współpracowała regularnie z zespołami: Ensemble QuattroVoce, Diletto oraz Il Tempo. Jest laureatką licznych konkursów fletowych, m. in. III miejsce na VII Ogólnopolskim Festiwalu Fletowym w Sochaczewie (2009) oraz wyróżnienie I stopnia na tymże festiwalu (2010), dyplom laureata na V Warmińsko-Mazurskim Festiwalu Fletowym w Olsztynie (2009). Wraz z zespołem Ensemble QuattroVoce nagrała płyty z repertuarem muzyki cerkiewnej Maksyma Berezowskiego (,,Liturgy of Communion Verses, the sacred works of the 18th century”), a także kolędy wschodniosłowiańskie i łacińskie (,,Orthodox Christmas – Oh! What a Wonder!”, ,,Dominus natus est” oraz ,, In Natali Domini” ). W ramach stypendium Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej artystka wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu „Orthodox Music Festival”, który w 2013 r. odbył się w Sankt Petersburgu. W 2017 zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Moniuszkowskim ,,Aria i Pieśń Wieczorna”. W 2019 roku na deskach Filharmonii Podlaskiej wystąpiła w roli Volpina w operze ,,Aptekarz” J. Haydna. Obecnie jest artystką chóru w Operze i Filharmonii Podlaskiej.