Logo

Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku 1898-1938


Gdy w 1898 roku rozpoczęto w Białymstoku budowę świątyni Zmartwychstania Pańskiego, zakładano iż będzie ona największą cerkwią w mieście.

więcej